Wie zijn we

Voor ons als beveiligers levert de gemiddelde zorginstellingen met name op het vlak van buurtpreventie een uitdagingen op. Maar ook kampen medewerkers vaak met een onveilig gevoel. Een Beschermd Wonen locatie heeft bijvoorbeeld vaak te maken met clienten die gedrags, psygische en/of verslavings-problematieken hebben. Hierdoor kunnen incidenten plaatsvinden op de meest onverwachte momenten. Je kunt denken aan geweld naar buren, toevallige voorbijgangers, personeel of bewoners toe. Dit kan confronterend zijn, ookal heeft een dienstdoende begeleider geleerd om in soortgelijke situaties te handelen. Op zulke momenten is het handig dat er een medewerker van Care & Security aanwezig is want die beter opgeleid is om op te treden in specifieke situaties. Met de samenwerking tussen begeleider en beveiliger krijg je een unieke dynamiek. Zorgbeveiliging is niet hetzelfde als reguliere beveiliging. Met de inzet van Care en Security bent u verzekerd van vakkundige zorgbeveiligers.

Voordelen van vakkundige zorgbeveiligers

Zorgbeveiligers zijn vaak de personen die ingezet worden wanneer er overlast door clienten wordt veroorzaakt in de wijk, of wanneer er een situatie dreigt uit te monden in geweld binnen het zorgbefdrijf.  Niet alleen hebben zorginstellingen te maken met het risico op diefstal of agressie in de avond en nachturen, ook overdag zijn er uitdagingen op het gebied van veiligheid. Toezicht op bezoekers, clienten en in- en uitgaande goederen is daarbij essentieel. Een professionele partner zoals Storm Care & Security zal u hierin ontzorgen. Onze diensten bestaan onder andere uit:

  • Het tegengaan van ongecontroleerd in- en uitgaand personen- en goederen;
  • Het verwijzen van bezoeker naar de juiste woonruimte van de desbetreffende client;
  • Eventueel gecombineerd met ondersteunende receptie- en telefoontaken;
  • Controle ronden lopen door en om het gehele pand met specifieke aandachtspunten zoals clienten die extra aandacht nodig hebben;
  • Uitvoeren van cameratoezicht;
  • Interveniëren bij agressie gevallen binnen de zorginstelling;
  • Onderdeel zijn van een first respondersteam;
  • Voor specialistische zorgbegeleiding verwijzen wij u graag naar  de begeleiders.

Reden genoeg om eens contact op te nemen met Care & Security voor zorgbeveiliging op maat?

Call Now