Opsporen

Tijdens de eerste twee jaren dat de beveiligers van Care Security werkzaam zijn geweest voor Stichting Strong ID Mental Coaching, is er veel ervaring opgedaan met het opsporen van weggelopen jeugd.

Care Security heeft intensief contact met jongeren die te maken hebben of te maken hebben gehad met het weglopen of het weglopen van lotgenoten uit (gesloten) jeugdzorg instellingen. Jongeren die binnen (gesloten) jeugdzorg instellingen zijn opgegroeid vormen een gezamenlijk landelijk netwerk. De jongeren blijven met elkaar in contact.

Wanneer er een jongere is weggelopen neemt u contact op met Care Security.
U komt bij ons op afspraak waar we de casus zullen bespreken.

Call Now