Thuis+

ThuisPlus is een tussenvorm van Beschermd Wonen en Ambulante Woonbegeleiding. De cliënt woont in een eigen woning of appartement, die door de cliënt wordt betaalt. De cliënt krijgt de begeleiding die hij of zij nodig acht en bepaalt zelf de dag en het tijdstip waarop. Uw organisatie dient 24/7 bereikbaar te zijn voor een cliënt met vragen of wanneer hij of zij een incident binnen zijn of haar thuissituatie wil melden.

Wanneer er cliënten uit een specifieke doelgroep worden begeleid, waarbij sprake is van verbaal en/of lichamelijk agressief geweld, loopt uw personeel ook een verhoogd risico om slachtoffer te worden.

 

 Care Security biedt u de oplossing voor de bovenstaande problemen:

  • Care Security biedt u de mogelijkheid om een gecertificeerd beveiligingsmedewerker in te huren die, op de voor u wenselijke tijden, rondes maakt bij uw cliënt.
  • Care Security biedt u de mogelijkheid om een gecertificeerd beveiligingsmedewerker in te huren die, op oproepbasis kan worden ingeschakeld wanneer er zich incidenten bij binnen de thuissituatie van uw cliënt voordoen. U kunt hier denken aan dreiging tot huiselijk geweld, vernieling of overlast die wordt veroorzaakt door de cliënt en- of het bezoek van de cliënt.

Hier volgen een aantal voorbeelden van situaties die zich voor kunnen doen in en/of rond de woonomgeving van de cliënt met een indicatie thuis+.

 

Overlast

Een beveiliger die wordt verzocht bij de cliënt thuis te komen kan zonder toestemming van de cliënt, het bezoek dat overlast veroorzaakt, niet wegsturen. De beveiliger is genoodzaakt om de politie te bellen.

 

Inbraak of poging tot inbraak

Een beveiliger die bijvoorbeeld een inbreker op heterdaad betrapt, mag deze persoon aanhouden, maar daarbij geen onnodig geweld of wapens gebruiken. Doet hij of zij dat wel, dan maken deze zich schuldig aan eigenrichting en dat is strafbaar.

 

Psychische problemen

Wanneer er zich incidenten voordoen waarin de psychische gezondheid van de cliënt een risico voor betrokkenen vormt, neemt de beveiliger contact op met de politie, het ziekenhuis en de crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg.

 

Drugsgerelateerd

Bij een overdosis van alcohol of drugs wordt de politie ingeschakeld en wordt er een ambulance gebeld. Wel biedt de beveiliger eerste hulp bij ongevallen.

Call Now