Woonlocatie

Bij een beschermde woonvorm is 24 uur per dag toezicht nodig. De ondersteuning wordt uitgevoerd door deskundig personeel (betaald en onbetaald). De benodigde deskundigheid is vastgesteld per soort dienstverlening en ondersteuning. De organisatie zoekt naar een balans tussen de inzet van professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. ‘S nachts, in het weekend of op feestdagen hebben de meeste organisaties momenten waarop diensten niet volledig op elkaar aansluiten. Afhankelijk van de doelgroep en de mate van de daarbij behorende problematiek, is er sprake van een verhoogde kans op risicosituaties. Wanneer er zich een incident voordoet, en er tijdens het incident geen toezicht is, kan een incident ook overgaan in een calamiteit. Door een calamiteit kan je als organisatie, wanneer er geen (verplicht)toezicht op de woonlocatie is verleend, ernstig in de problemen raken.

Tijdens de nachten maken veel organisaties gebruik van een begeleider met slaapdienst. Wanneer er dan een specifieke doelgroep wordt begeleid, waarbij cliënten verbaal en lichamelijk agressief kunnen zijn, loopt het personeel een verhoogd risico om slachtoffer te worden van geweld.

 

Care Security biedt u de oplossing voor de bovenstaande problemen:

  • Care Security biedt u de mogelijkheid om een gecertificeerd beveiligingsmedewerker in te huren die, tijdens de nachten, de weekenden en- of feestdagen, geheel ter beschikking staat voor uw organisatie.
  • Care Security biedt u de mogelijkheid om een gecertificeerd beveiligingsmedewerker in te huren die, op de voor u wenselijke tijden, rondes maakt bij uw organisatie.
  • Care Security biedt u de mogelijkheid om een gecertificeerd beveiligingsmedewerker in te huren die, op oproepbasis kan worden ingeschakeld wanneer er zich incidenten bij uw organisatie voordoen.
Call Now