Deprecated: Optional parameter $content declared before required parameter $tag is implicitly treated as a required parameter in /home/bbbnmnl/care-security.nl/wp-content/plugins/pricing-tables-for-visual-composer/plugin.class.php on line 231

Deprecated: Optional parameter $content declared before required parameter $tag is implicitly treated as a required parameter in /home/bbbnmnl/care-security.nl/wp-content/plugins/pricing-tables-for-visual-composer/plugin.class.php on line 259

Warning: The magic method Restrict_Widgets::__wakeup() must have public visibility in /home/bbbnmnl/care-security.nl/wp-content/plugins/restrict-widgets/restrict-widgets.php on line 72

Deprecated: Optional parameter $default declared before required parameter $emv is implicitly treated as a required parameter in /home/bbbnmnl/care-security.nl/wp-content/plugins/waspthemes-yellow-pencil/editor/lib/options-controller.php on line 19

Deprecated: Optional parameter $depth declared before required parameter $output is implicitly treated as a required parameter in /home/bbbnmnl/care-security.nl/wp-content/themes/appointment-pro/functions/menu/appoinment_nav_walker.php on line 42
Ambulant - Care Security

Ambulant

Bij ambulante woonbegeleiding geldt: De cliënt is verantwoordelijk voor overlast en incidenten binnen zijn of haar woonomgeving, waar de cliënt of het bezoek, de oorzaak van is. Uw Organisatie is niet verplicht om stappen te ondernemen wanneer er overlast en incidenten plaatsvinden. Helaas zorgen mensen die afhankelijk zijn van zorg, en ambulante woonbegeleiding krijgen, vaak voor overlast binnen de wijk waarin ze wonen. Bij Care Security heeft u de mogelijkheid om een beveiliger in te huren. U kunt een beveiliger inhuren om preventief rondes langs een risico-adres te maken en het zicht op de situatie houdt, of een beveiliger inhuren op oproepbasis. Wanneer u de keuze maakt om een beveiliger op oproepbasis in te huren gaat de beveiliger na een melding poolshoogte nemen bij het adres van de melder en- of de cliënt.   

Wanneer er cliënten uit een specifieke doelgroep worden begeleid, waarbij sprake is van verbaal en/of lichamelijk agressief geweld, loopt uw personeel ook een verhoogd risico om slachtoffer te worden.

 
 

Care Security biedt u de oplossing voor de bovenstaande problemen:

  • Care Security biedt u de mogelijkheid om een gecertificeerd beveiligingsmedewerker in te huren die, op de voor u wenselijke tijden, rondes maakt bij uw cliënt.
  • Care Security biedt u de mogelijkheid om een gecertificeerd beveiligingsmedewerker in te huren die op oproepbasis kan worden ingeschakeld wanneer er zich incidenten bij, of binnen de thuissituatie van uw cliënt voordoen. U kunt hier denken aan dreiging tot huiselijk geweld, vernieling of overlast die wordt veroorzaakt door de cliënt en- of het bezoek van de cliënt.

Hier volgen een aantal voorbeelden van situaties die zich voor kunnen doen in en/of rond de woonomgeving van de cliënt met een indicatie thuis+.

 

Overlast

Een beveiliger die wordt verzocht bij de cliënt thuis te komen kan zonder toestemming van de cliënt, het bezoek dat overlast veroorzaakt, niet wegsturen. De beveiliger is genoodzaakt om de politie te bellen.

 

Inbraak of poging tot inbraak

Een beveiliger die bijvoorbeeld een inbreker op heterdaad betrapt, mag deze persoon aanhouden, maar daarbij geen onnodig geweld of wapens gebruiken. Doet hij of zij dat wel, dan maken deze zich schuldig aan eigenrichting en dat is strafbaar.

 

Psychische problemen

Wanneer er zich incidenten voordoen waarin de psychische gezondheid van de cliënt een risico voor betrokkenen vormt, neemt de beveiliger contact op met de politie, het ziekenhuis en de crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg.

 

Drugsgerelateerd

Bij een overdosis van alcohol of drugs wordt de politie ingeschakeld en wordt er een ambulance gebeld. Wel biedt de beveiliger eerste hulp bij ongevallen.

Call Now