Missie

De missie van Care Security is het beveiligen van zorgbedrijven, woonwijken en industrieterreinen rondom de zorgbedrijven. We willen het algemeen geldende beveiligingsimago verbeteren en ons te specialiseren. We willen de onveilige situaties bij voorkeur oplossen zonder machtsvertoon en te praten met alle betrokkenen. Daarbij willen we voor iedere situatie een oplossing op maat proberen te vinden voordat de politie zal worden ingeschakeld. Dit bereiken we door het inzetten van goed opgeleide en capabele medewerkers met enige ervaring in ons aanbod. We spreken hier van ervaringsdeskundigen die uiteraard wel beschikken over de juiste papieren. We zullen ons blijven ontwikkelen om te voorzien in de behoeften van onze opdrachtgevers.

Call Now